Lời bài hát You Are My Friend


울고 있는 네 어깨를 감싸려다 손을 내려놓고 말았어

친구잖아 친구잖아 친구잖아 난

어차피 너에게 난 그냥 좋은 친구잖아

너를 아프게 한다는 그 녀석을 찾아가 때리고 싶었지만

못하잖아 못하잖아 못하잖아 난

그래 봤자 너의 친구 이상은 난 안 되니까

너를 왈칵 안고 입술을 꼭 맞추고 놀라는 널 달래며 오 널

행복하게 할 사람은 나라고

말하고 싶지만 주먹을 꽉 쥐지만 결국엔 말 못해 난 오 난

비겁하게 내 가슴에 핑계를 대 친구잖아

뻔 한 너의 거절이 난 무서워서 친구조차 못 할 것 같아서

사랑해 널 사랑해 널 사랑해 널 난

그 한마디 너에게 전하고 싶은 말을 숨겨

너를 왈칵 안고 입술을 꼭 맞추고 놀라는 널 달래며 오 널

행복하게 할 사람은 나라고

말하고 싶지만 주먹을 꽉 쥐지만 결국엔 말 못해 난 오 난

비겁하게 내 가슴에 핑계를 대

하루만 더 기다리면 나를 혹시 봐 주진 않을까

우는 너를 볼 때마다 가슴 터질 듯 열이 받아 울어

네가 아픈 만큼 내 맘도 아프지만 눈물을 삼키지 만 오 난

한걸음도 더는 네 곁에 못가

친구라는 말로 내 맘을 속이면서 바보처럼 울면서 계속

겉으로만 좋은 사람처럼 말해 친구잖아

Xem thêm:  Lời bài hát Quay Về Với Em

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang