Lời bài hát Western Sky


서쪽하늘로 노을은 지고

이젠 슬픔이 되버린 그대를

다시 부를수 없을 것 같아

또 한번 불러보네

소리쳐 불러도 늘 허공에

부서져 돌아오는 너의 이름

이젠 더 견딜 힘조차 없게

날 버려두고 가지

사랑하는 날 떠나가는 날

하늘도 슬퍼서 울어준 날

빗속에 떠날 나였음을

넌 알고 있는듯이

비가오는 날엔 난 항상 널 그리워해

언젠간 널 다시 만나는 그날을 기다리며

비내린 하늘은 왜그리 날 슬프게해

흩어진 내 눈물로 널 잊고 싶은데

비가오는 날엔 난 항상 널 그리워해

언젠간 널 다시 만나는 그날을 기다리며

비내린 하늘은 왜그리 날 슬프게해

흩어진 내 눈물로 널 잊고 싶은데

가고싶어 널 보고싶어 꼭 찾고 싶었어

하지만 너의 모습은 아직도 그 자리에

비가오는 날엔 난 항상 널 그리워해

언젠간 널 다시 만나는 그날을 기다리며

비내린 하늘은 왜그리 날 슬프게해

흩어진 내 눈물로 널 잊고 싶은데

하지만 난 널 사랑해 –

Xem thêm:  Lời bài hát Nhốt Em Vào Tim

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang