Lời bài hát Tonight


넌 매일 매일을
내게 내일 내일을 걱정하라 하지
지겹지도 않은지
내가 바보 같은지
귀에 못이 박히게

그래 바본가 봐 난
알아도 알기 싫어
네가 얼마나 좋은 여잔지
그래 그랬었나
그냥 너를 떠나려해
지난 시간이 조금 슬픈 눈물 나도

but tonight but tonight 울지 않을래
참았던 바보짓을 즐길래
yes tonight yes tonight 괜찮을 거야
눈물은 슬픔은 아껴둘래

때론 몸에 나쁜 게 영혼에는 좋은 게
될 수 있단 걸
여자들은 모르지 그래서 그러는지
날 바보라 하네

그래 바본가 봐 난 죽어도 끊기 싫어
네가 하지 말란 모든 걸

그래 그랬었나
그냥 너를 떠나려해
지난 시간이 조금 슬픈 눈물 나도

but tonight but tonight 울지 않을래
참았던 바보짓을 즐길래
yes tonight yes tonight 괜찮을 거야
눈물은 슬픔은 아껴둘래

but tonight but tonight 울지 않을래
참았던 바보짓을 즐길래
yes tonight yes tonight 괜찮을 거야
눈물은 슬픔은 아껴둘래

Xem thêm:  Lời bài hát Snow crytals

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang