Lời bài hát This Moment Forever / 이순간을 언제까지나


끝없이 펼쳐있는 잠실에서
새 하얀 산호 속에 숨고서
별빛이 반짝이는 잠실에서
새하얀 은하수에 숨고서

아무도 찾지 않는 미지의 꿈속에서
그대와 둘만의 시간만을 영원토록
forever 내 마음 속에 담겨있는 기쁨을
forever 내 가슴깊이 있는 그대여 영원히
그대 품에 안고서 이순간을 언제까지나

끝없이 펼쳐있는 잠실에서
새 하얀 산호 속에 숨고서
별빛이 반짝이는 잠실에서
새하얀 은하수에 숨고서

아무도 찾지 않는 미지의 꿈속에서
그대와 둘만의 시간만을 영원토록
forever 내 마음 속에 담겨있는 기쁨을
forever 내 가슴깊이 있는 그대여 영원히

forever 내 마음 속에 담겨있는 기쁨을
forever 내 가슴깊이 있는 그대여 영원히
그대 품에 안고서 이순간을 언제까지나

Xem thêm:  Lời bài hát Đôi Mắt

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang