Lời bài hát Spitting Out The Demons


Spitting out the demons (demons)

Popping out of holes (good times)

Spitting out the demons (demons)

Coming in the good times (good times do we have)

Spitting out the demons (demons)

Falling out of aeroplanes (good times)

Spitting out the demons (demons)

[- From :http://www.elyrics. net/read/g/gorillaz- lyrics/spitting-out- the-demons-lyrics.ht ml -]

Come on, it won’t hurt (good times)

Come on, it won’t hurt (good times)

Come on, it won’t hurt (good times)

Come on, it won’t hurt (good times)

Come on, it won’t hurt (good times)

(good times)

(good times)

(good times)

Xem thêm:  Lời bài hát Thà Trắng Thà Đen

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang