Lời bài hát Now I Love You


사랑해 가슴속에 차오르는 말
사랑해 천번을 더 하고 싶은 말
여태 해준 적 없어서 더 많이 주고픈
오직 너에게만 해주고 싶은 말

사랑을 몰랐어 그때는
누군가를 곁에 둔다는 일이
낯설고도 두려운 나였지

이제야 알았어 너란 사랑을
아니라고 자꾸 밀어내는 날
믿어줬던 고마운 너였지

지금 와서 보니 추억도 많더라
그게 사랑인줄 정말 몰랐어

사랑해 가슴속에 차오르는 말
사랑해 천번을 더 하고 싶은 말
여태 해준 적 없어서 더 많이 주고픈
오직 너에게만 해주고 싶은 말

이제는 지킬게 우리 사랑을
서툴어도 바보 같아 보여도
너밖에 모르는 남자니까

부족한 사랑에 많이 힘들었지
조금 늦었지만 기회 주겠니

사랑해 가슴속에 차오르는 말
사랑해 천번을 더 하고 싶은 말
여태 해준 적 없어서 더 많이 주고픈
오직 너에게만 해주고 싶은 말

지친 하루하루 버거웠던 나
너란 사람 만나 참 다행이야
가슴 뛰는 한마디

사랑해 가슴속에 차오르는 말
사랑해 천번을 더 하고 싶은 말
여태 해준 적 없어서 더 많이 주고픈
오직 너에게만 해주고 싶은 말

Xem thêm:  Lời bài hát Long Goodbye

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang