Lời bài hát No Way


No way

No class, no job
I’m just a victim of society, a slob
No ass, no head
Gotta go home and jack off instead

No mind, no kind
My brain is jelly and my memory is blind
No way, no way
Cannot live in a world this gay

No way, no way

No class, no job
I’m just a victim of society, a slob
No ass, no head
Gotta go home and jack off instead

No mind, no kind
My brain is jelly and my memory is blind
No way, no way
Cannot live in a world this gay

No way, no way

No way, no way
No way, no way
No way, no way
No way, no way

Xem thêm:  Lời bài hát Noi Ta Tim Thay ( La Loi Yeu Do 2 ) - Kuppj - full audio - Kuppj

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang