Lời bài hát No One Else


이승철- 그런사람 또 없습니다

천번이고 다시 태어난 데도 그런 사람 또 없을테죠

슬픈 내 삶을 따뜻하게 해준 참 고마운 사람입니다

그런 그댈 위해서 나의 심장 쯤이야 얼마든 아파도 좋은데

사랑이란 그 말은 못해도 먼곳에서 이렇게 바라만 보아도

모든걸 줄수 있어서 사랑 할수 있어서 난 슬퍼도 행복 합니다

나 태어나 처음 가슴 떨리는 이런 사랑 또 없을테죠

몰래 감추듯 오랜 기억속에 단 하나의 사랑 입니다

그런 그댈 위해서 아픈 눈물 쯤이야 얼마든 참을수 있는데

사랑이란 그말은 못해도 먼곳에서 이렇게 바라만 보아도

모든걸 줄수 있어서 사랑할수 있어서 난 슬퍼도 행복 합니다

아무것도 바라지않아도 그대 웃어준다면 난 행복할텐데

사랑은 주는거니까 그저 주는거니까 난 슬퍼도 행복합니다

Xem thêm:  Lời bài hát Khúc Nguyện Cầu

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang