Lời bài hát My Nail Came Off / 손톱이 빠져서


생각나니 읽어봤니 우리 마지막 편지
구겨버렸지 찢어버렸지 넌 그런 사람이니까
손톱이 다 빠지도록 꼭꼭 눌러 쓴 그 결심을
나의 마음 속에 여기 어딘가에 여태 박혀져 있는데
손톱이 빠져서 나 아파 너 없는 혼자인 게 아파
너도 나만큼 많이 아파 넌 그럴리 없겠지만 제발
다시 돌아와 주면 안 돼 제발
너 없이는 아무것도 안 돼 제발
손톱이 다 자라면 다시 내게 너 돌아와주라

생각나니 그때 그 밤 말 없이 끊긴 전화
그건 나였어 넌 알면서도 참 못되게도 끊더라
아픈 손 끝 참고 또 참아도 그래도 난 좋았어
순간뿐이라도 잠시 뿐이라도 함께 있는 것 같아서
손톱이 빠져서 나 아파 너 없는 혼자인 게 아파
너도 나만큼 많이 아파 넌 그럴리 없겠지만 제발
다시 돌아와 주면 안 돼 제발
너 없이는 아무것도 안 돼 제발
손톱이 다 자라면 다시 내게 너 돌아와주라

손톱이 빠져서 나 아파 너 없는 혼자인 게 아파
너도 나만큼 많이 아파 넌 그럴리 없겠지만 제발
다시 돌아와 주면 안 돼 제발
너 없이는 아무것도 안 돼 제발
손톱이 다 자라면 다시 내게 너 돌아와주라
손톱이 다 자라면 다시 내게 너 돌아와주라

Xem thêm:  Lời bài hát Vi Sao

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang