Lời bài hát I Can’t


이제는 밥을 먹어도 눈물없이는 삼키지 못해
억지로 먹고 먹어도 속이 늘 허전해
노랠 들어도 흥얼대지도 못해
영화를 봐도 내가 뭘 본건지 기억못해

*밥도 잘 먹지못해 니가 생각날까봐
니 생각에 체할까봐 니가 떠난후로 오늘도 눈물로 하루를 먹고 살아
버스도 타지못해 누가 날 욕할까봐
우는 날 놀려댈까봐 아무것도 못해 너없인 나혼자 살지못해

이제는 술을 마셔도 눈물없이는 마시질못해
아무리 병을 비워도 너만 더 생각해
살아서 뭐해 넌 내곁에 없는데
혼자 뭘 어째 아무것도 할 수 없는 난데

*밥도 잘 먹지못해 니가 생각날까봐
니 생각에 체할까봐 니가 떠난후로 오늘도 눈물로 하루를 먹고 살아
버스도 타지못해 누가 날 욕할까봐
우는 날 놀려댈까봐 아무것도 못해 너없인 나혼자 살지못해

너 없이 웃는것도 난 못해 너 없이 걷는것도 난 못해
아무것도 아무것도 못해

내겐 니 사랑이 필요해
혼자 살아서 뭐해 니가 더 잘알잖아
너없인 나 안되잖아
너밖에 몰라서 너없인 밥조차 먹지못하는 난데

차마 죽지도 못해 니가돌아올까봐
언젠간 날 찾을까봐 아무것도못해
오늘도 내일도 너만 원해

Xem thêm:  Lời bài hát Cho Đời Chút Ơn

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang