Lời bài hát Hello!


또 사랑이 오네요

이번이 정말 마지막이야

U’re ma love yeah

또 이별이란 없죠

이번엔 정말 내 사람이야

U’re ma lover

so stop 왜 이제야 왔죠

shut up 난 느낌이 왔죠

It’s alright It’s alright

내 사랑입니다 내 사람입니다

보여주고 싶은

U’re beautiful girl oh

내 여자입니다 언제까지나

U’re ma love U’re ma love

U’re ma love

내사랑 그대여

oh baby hello hello hello hello

아주 오랫만이죠

내 가슴을 설레이게 만든 한 사람

그녀는

특별한 shinee girl

U’re something special real baby

그저 곁에만 있어줘 lady

so stop 왜 이제야 왔죠

shut up 난 느낌이 왔죠

It’s alright It’s alright

내 사랑입니다 내 사람입니다

보여주고 싶은

U’re beautiful girl oh

내 여자입니다 언제까지나

U’re ma love U’re ma love

U’re ma love

내사랑 그대여 oh baby

내 곁에만 있어줘 oh girl

내 맘을 비추는 또 다른 나

U’re ma world

내 사랑입니다 내 사람입니다

자랑하고 싶은

U’re beautiful girl oh

내 여자입니다 언제까지나

U’re ma love U’re ma love

U’re ma love

내 사랑 내 사랑

내 여자

내 사랑 내 사랑

내 여자

제목이 틀렸잖아요!!

입니다

Xem thêm:  Lời bài hát Haven't Told You

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang