Lời bài hát Hello


우리 헤어지면 안되잖아

우리 이별하긴 이르잖아

이렇게 날 떠나가면 안돼요

내가 하지 못한 말들이 아직 너무 많은데

이대로 날 떠나가지 마세요

그대이기 때문에 난

정말 그대였기 때문에 난

이대로는, 이대로는 난 안돼요

내가 살아가는 이유는 오직 그때뿐이죠

제발 나를 떠나가지 말아요

그대는 내 사랑 그리운 내 사랑 날 사랑했던 사람

이제는 만질 수 없지만

내가 그리운 만큼 그대도 그리운가요

내가 미칠 듯이 사랑했던 그 사람 hello hello

사랑했기 때문에 난

정말 사랑했기 때문에 난

죽을 만큼, 죽을 만큼 힘드네요

죽지 못해 살아가고 있는 내가 보이나요

제발 내게 다시 돌아와줘요

그대는 내사랑 그리운 내사랑 날 사랑했던 사람

이제는 만질 수 없지만

내가 그리운 만큼 그대도 그리운가요

내가 미칠 듯이 사랑했던 그 사람

겨우 이대로 끝날 거라면

정말 마지막이라면

지금 돌아가 그때로 서로 몰랐던 그때로

너무 늦어버리면 너무 늦어버리면

내가 살아가는 게 너무 힘이 들어 날 버릴까 봐

정말 이대로 끝날 거라면

이게 마지막이라면

지금 돌아가 그때로 서로 몰랐던 그때로

너무 늦어버리면 너무 늦어버리면

내가 살아가는 게 너무 힘이 들어 날 버릴까 봐

Xem thêm:  Lời bài hát Xuan Xa Xu - Lam Vu

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang