Lời bài hát Give It To Me


맘이 같다는 건

알고 있었지만

매 번 엇갈리고

말 없이 서로를

바라만 보는 것도

이제는 지쳤어

Every day every night

너만이 나를 채울 수 있는 걸

It’s alright it’s alright

이젠 내 맘을 전할게

대답해 줘

Baby give it to me

짜릿함을 내게 줘

너와 함께할 거야

내게 다가와 줘

지금 이 순간만은

다른 생각하지 마

난 난 너만 있으면 돼

난 난

I wanna feel your love

서로 통했단 건

알고 있었지만

용기가 없었던

이런 내 자신이

이제는 싫은 걸

좀 더 다가갈래

Every day every night

항상 내 곁에 있어 주기만 해

It’s alright it’s alright

나를 꼭 안아준다면

난 행복할 텐데

Baby give it to me

짜릿함을 내게 줘

너와 함께할 거야

내게 다가와 줘

지금 이 순간만은

다른 생각하지 마

난 난 너만 있으면 돼

난 난

I wanna feel your love

넌 A형 성도 나와 같지

웃을 때 없어지는 눈도 같지

나와 생일도 같은 물병자리

그밖에 우린 닮은 게 참 많지

사랑할 수 없다면 널 안 봐

너도 나와 같다면

그냥 내게 와

네가 느껴보지

못한 기쁨 줄게

네가 바래왔던

사랑 듬뿍 줄게

아침에 일어나

내 곁에 있어줘

반쯤 뜬 내 눈 위에

키스를 해줘

전화와 문자 안 돼도

그냥 이해 할게

마냥 기다리지 않게

매일 밤 내 꿈에만 나타나 줘

살며시 녹는 미소로 날 풀어 줘

난 네게 줄게 너무 많아

It’s all about you and me ok

Baby give it to me

짜릿함을 내게 줘

너와 함께할 거야

내게 다가와 줘

지금 이 순간만은

다른 생각하지 마

난 난 너만 있으면 돼

난 난

I wanna feel your love

Xem thêm:  Lời bài hát Kiyomi ringtone

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang