Lời bài hát Everything’s Okay


Keep giving me hope for a better day

Keep giving me love to find a way

Through this heaviness I feel

I just need someone to say, everything’s okay

Woke my weary head

Crawled out of my bed

And I said, “Oh, how do I go on?”

Nothing’s going right, shadow’s took the light

And I said, “Oh, how do I go on?”

Sometimes I need a little sunshine

And sometimes I need you

Keep giving me hope for a better day

Keep giving love to find a way

Through this messy life I made for myself

Heaven knows I need a little

Hope for a better day

Keep giving me love to find a way

Through this heaviness I feel

I just need someone to say, everything’s okay

I gave my hope to you

When you were early through

And you said, “Oh, I can’t go on

Well, now I need it back

‘Cause I have got a lack of all that’s good

And I can’t go on

Sometimes I need a little sunshine

And sometimes I need you

Everything’s okay, everything’s okay

Sometimes I need a little sunshine

And sometimes I need you

Xem thêm:  Lời bài hát Kỳ Lợi tên đất tên làng

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang