Lời bài hát Được Và Mất


Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không?

Khi niềm tin dần xa nơi cuối trời

Người đổi thay trắng đen không đoán được

Bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi

Không là chi tình thân luôn vây quanh

Chút lợi danh giành chia hai con người

Được và mất đố ai nào biết mình

Tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình.

[ĐK:]

Cao sang thấp hèn duyên số nào biết ai vương mang

Hơn thua là nghĩa nhân trong mỗi người

Đời đâu chỉ là thế, cuối đời cũng chỉ là thế

Ai không trở về mộ đất sâu.

Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay

Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời

Đời khi có được mấy, số trời cho ta mà thôi

Không ai giành lấy được đâu!!!

Đóng góp:
Hỡi nhân thế còn tin ai nữa không?

Khi niềm tin dần xa nơi cuối trời

Người đổi thay trắng đen không đoán được

Bao lời nói chỉ chót lưỡi đầu môi

Không là chi tình thân luôn vây quanh

Chút lợi danh giành chia hai con người

Được và mất đố ai nào biết mình

Tiền là giấy cách chia đôi nghĩa tình.

[ĐK:]

Cao sang thấp hèn duyên số nào biết ai vương mang

Hơn thua là nghĩa nhân trong mỗi người

Đời đâu chỉ là thế, cuối đời cũng chỉ là thế

Ai không trở về mộ đất sâu.

Thế thái nhân tình đổi thay bằng những câu chua cay

Xem thêm:  Lời bài hát Buồn Ơi Chào Mi

Hơn nhau là chữ nhân để lưu đời

Đời khi có được mấy, số trời cho ta mà thôi

Không ai giành lấy được đâu!!!

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang