Lời bài hát Behind You


어제는 비가 내렸어
너도 알고 있는지
돌아선 그 골목에서
눈물이 음~
언제나 힘들어 하던
너를 바라보면서
이미 이별을
예감할 수가 있었어 우~
너에겐 너무 모자란
나란걸 알고있기 때문에
지금 떠나는 널 나는
잡을 수 없는거야 우~
넌 이제 떠나지만
너의 뒤에 서있을거야
조금은 멀리 떨어져서
조금도 부담스럽지 않게
이제 떠나는 길에
힘들고 지쳐 쓰러질때
조금도 기다리지 않고
나에게 안기어
쉴 수 있게
너의 뒤에서

표정없는 아픔의 나를
너는 많이도 미워하겠지
돌아선 나의 눈가에
고인 눈물을 알까 우~
넌 이제 떠나지만
너의 뒤에 서있을거야
조금은 멀리 떨어져서
조금도 부담스럽지 않게
이제 떠나는 길에
힘들고 지쳐 쓰러질때
조금도 기다리지 않고
나에게 안기어
쉴 수 있게
너의 뒤에서

Xem thêm:  Lời bài hát Hòn Vọng Phu 3

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang