Lời bài hát Be With Me


Without you love today

An empty day, so far away

Without you kiss today

What can I say, it’s not ok

Could I see you again?

Be close to you, be in your arms

I miss your love so much

So be with me all my life

It’s only fair to say

That I’m in love

So much in love

You mean the world to me

So be with me, stay with me

Xem thêm:  Lời bài hát Cupid (Acoustic Ver.)

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang