Lời bài hát Anything I’m Not


I will never be

I will never be tall

No

And I will never be

Never ever

Be sure of it all

Oh, why is the world

So cruel to me

When all

All I ever want to be

Is anything I’m not

Gimme a break

A little escape

I am so tired

Of being me

I wanna be free

I wanna be new

And different

Anything I’m not

I’m not

I will never be

I will never be you

No

I will always be

I will always be me

That I know

But oh

Even though

I’m happy being me

I want to get away

From all

This harsh reality

Oh

Gimme a break

A little escape

I am so tired

Of being me

I wanna be free

I wanna be new

And different

Anything I’m not

Yeah

Gimme a break

A little escape

I am so tired

Of being me

I wanna be free

I wanna be new

And different

Anything I’m not

Anything I’m not

Oh

Anything I’m not

Gimme a break

A little escape

I am so tired

Of being me

I wanna be free

I wanna be new

And different

Anything I’m not

Yeah

Gimme a break

A little escape

I am so tired

Of being me

I wanna be free

I wanna be new

And different

Anything I’m not

Anything I’m not

Anything I’m not

Anything I’m not

Anything I’m not

Xem thêm:  Lời bài hát Những Anh Chàng Ngây Thơ

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang