Lời bài hát Aesim


너만 사랑했던 나야

너만을 좋아했던 나야

이렇게 떠난다니 뭐야

정말로 미워 죽겠어

햇볕이 쨍쨍째던 날에

내곁을 떠나주길 바래
고요태 애심 Lyrics

눈물이 빨리 말라

좋은 날에

제발 우리 헤어져

니 마음

반대인걸 알아

언제나 그런 것처럼

솔직히 말해봐 제발

이제는 나에게

외로워 외로워했어

그대를 사랑했던 난

니곁에 있을 수록

나만 더 외로워졌어

그리워 그리워했어

그대를 사랑했었어

사랑이 변하는게 싫어서

못살겠어요

못잊어 못잊을것 같아

못살아 못살 것만 같아

기회를 다시 줄 수 없니

한 번만 생각을 바꿔

햇볕이 쨍쨍째던 날에

내곁을 떠나주길 바래

눈물이 빨리 말라

좋은 날에

제발 우리 헤어져

니 마음 반대인걸 알아

언제나 그런 것처럼

솔직히 말해봐 제발

이제는 나에게

못잊어 못잊겠어요

그대를 사랑했어요

더이상 산다는게

정말로 힘이 들어요

못잊어 못살겠어요

슬퍼서 못살겠어요

사랑이 변하는게 싫어서

못살겠어요

비내린 거리에서

울지 말아요

나는 어떡해요

그리워 그리워했어

그대를 사랑했었어

사랑이 변하는게 싫어서

못살겠어요

사랑이 변하는게 싫어서

못살겠어요

Xem thêm:  Lời bài hát Em Sẽ Không Buồn

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang