Lời bài hát A Holly Jolly Christmas


Have a holly jolly Christmas

It’s the best time of the year

Now I don’t know if there’ll be snow

But have a cup of cheer

Have a holly jolly Christmas

And when you walk down the street

Say hello to friends you know

And everyone you meet

Oh ho the mistletoe

Home where you can see

Somebody waits for you

Kiss him once for me

Have a holly jolly Christmas

And in case you didn’t hear

Uh by golly have a holly jolly

Christmas this year

Oh ho the mistletoe

Home where you can see

Somebody waits for you

Kiss him once for me

Have a holly jolly Christmas

And in case you didn’t hear

Uh by golly have a holly jolly

Christmas this year

Santa Claus is coming to town

Xem thêm:  Lời bài hát No Fear Of Heights

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang