Lời bài hát 新春喜事一椿椿/ Năm Mới Một Chuỗi Chuyện Vui


富贵花开红又红诶

歌 象征国家欣欣向荣

词 梁上挂着红灯笼诶

转 小妹脸蛋红通通

自 门前有对春联红诶

音 两行字句不相同

魁 鞭炮声声闹轰轰诶

网 新春喜事一椿椿

i 生意兴隆

n 气势也如虹

k 阖家平安

u 心灵相通

i 国泰民安

· 人人都有功

c 五谷丰收

o 乐也乐在其中

m 妈妈年糕烘一烘诶

 大家脸上挂着笑容

 见面先来鞠个躬诶

 一家欢笑乐融融

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 富贵花开红又红诶

 象征国家欣欣向荣

 梁上挂着红灯笼诶

 小妹脸蛋红通通

 门前有对春联红诶

 两行字句不相同

 鞭炮声声闹轰轰诶

 新春喜事一椿椿

 生意兴隆

 气势也如虹

 阖家平安

 心灵相通

 国泰民安

 人人都有功

 五谷丰收

 乐也乐在其中

 妈妈年糕烘一烘诶

 大家脸上挂着笑容

 见面先来鞠个躬诶

 一家欢笑乐融融

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 生意兴隆

 气势也如虹

 阖家平安

 心灵相通

 国泰民安

 人人都有功

 五谷丰收

 乐也乐在其中

 妈妈年糕烘一烘诶

 大家脸上挂着笑容

 见面先来鞠个躬诶

 一家欢笑乐融融

Xem thêm:  Lời bài hát Làm Thư Tình Cho Em Đọc

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang