Lời bài hát 小小贺年片/ Một Đoạn Phim Chúc Tết Nhỏ


寄给你一张小小的贺年片

歌 代替我对你万般的思念

词 虽然我们多年不见

转 依旧互相再怀念怀念

自 收到你一张小小的贺年片

音 倾诉着对我深刻的眷念

魁 虽然我们久未见面

网 感情依旧是不变不变

i 小小的贺年片呀小小的贺年片

n 传递思念千遍万遍

k 小小的贺年片呀小小的贺年片

u 到处关怀祝福现

i 收到你一张小小的贺年片

· 倾诉着对我深刻的眷念

c 虽然我们久未见面

o 感情依旧是不变不变

m (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 寄给你一张小小的贺年片

 代替我对你万般的思念

 虽然我们多年不见

 依旧互相再怀念怀念

 收到你一张小小的贺年片

 倾诉着对我深刻的眷念

 虽然我们久未见面

 感情依旧是不变不变

 小小的贺年片呀小小的贺年片

 传递思念千遍万遍

 小小的贺年片呀小小的贺年片

 到处关怀祝福现

 收到你一张小小的贺年片

 倾诉着对我深刻的眷念

 虽然我们久未见面

 感情依旧是不变不变

 小小的贺年片呀小小的贺年片

 传递思念千遍万遍

 小小的贺年片呀小小的贺年片

 到处关怀祝福现

 收到你一张小小的贺年片

 倾诉着对我深刻的眷念

 虽然我们久未见面

 感情依旧是不变不变

Xem thêm:  Lời bài hát 失憶/ Mất Trí

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang