Lời bài hát 北风吹/ Gió Bắc Thổi


北风那个吹

歌 雪花那个飘

词 雪花那个飘飘

转 年来到

自 北风那个吹

音 雪花那个飘

魁 我等我的爹爹

网 回家过年

i (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

n 人家的闺女有花戴

k 我爹钱少不能买

u 扯上了二尺红头绳

i 给我扎起来

· 哎嗨哎嗨哎

c 扎呀扎起来

o (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

m 爹出门去躲债

 整七那个天

 三十那个晚上

 还没回还

 大婶给了玉交子面

 我等我的爹爹回家过年

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 卖豆腐挣下了几个钱

 爹爹称回来二斤面

 带回家来包饺子

 欢欢喜喜过个年

 哎嗨哎嗨哎

 过呀过个年

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 门神门神骑红马

 贴在门上守住家

 门神门神扛大刀

 大鬼小鬼进不来

 哎嗨哎嗨哎

 进呀进不来

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 北风那个吹

 雪花那个飘

Xem thêm:  Lời bài hát Shinning Friends

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang