Lời bài hát 人在旅途/ Người Trên Đoạn Đường


从来不怨 命运之错

歌 不怕旅途多坎坷

词 向着那梦中的地方去

转 错了我也不悔过

自 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

音 人生本来 苦恼已多

魁 再多一次又如何

网 若没有分别痛苦时刻

i 你就不会珍惜我

n (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

k 千山万水脚下过

u 一缕情丝挣不脱

i 纵然此时候情如火

· 心里话儿向谁说

c (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

o 我不怕旅途孤单寂寞

m 只要你也想念我

 我不怕旅途孤单寂寞

 只要你也想念我

 只要你也想念我

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 从来不怨 命运之错

 不怕旅途多坎坷

 向着那梦中的地方去

 错了我也不悔过

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 人生本来 苦恼已多

 再多一次又如何

 若没有分别痛苦时刻

 你就不会珍惜我

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 千山万水脚下过

 一缕情丝挣不脱

 纵然此时候情如火

 心里话儿向谁说

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 我不怕旅途孤单寂寞

 只要你也想念我

 我不怕旅途孤单寂寞

 只要你也想念我

 只要你也想念我

Xem thêm:  Lời bài hát Khúc Hát Mưa Rơi

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Thoát
Nút quay lại đầu trang